Zmluvy

ZMLUVY 2020
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie č. PHZ-OPK1-2019-002964-MVSR
pdf Úverová zmluva č. 315678-2020
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.315678-2020
pdf Zmluva o vykonaní auditu ÚZ zostavenej k 31.12. 2019
pdf Zmluva o dielo a poskytovaní služieb WEBYGROUP s.r.o.
pdf Zmluva o spracovávaní osobných údajov WEBYGROUP s.r.o.
pdf Zmluva č. 3201004 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
pdf Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-290-015 2020
ZMLUVY 2019
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Dodatok k zmluve č. V 599/08
pdf Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2018 - 2020
pdf Zmluva č. 39 758 DPO SR
pdf Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.304944-2019
pdf Úverová zmluva č. 304944-2019
pdf Zmluva o dielo - likvidácia azbestovej krytiny
pdf Zmluva o dielo č.032019/VK
pdf Dodatok č.1 k ZoD č.032019/VK
pdf Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 304944-2019 uzavretej dňa 09.05.2019
pdf Zmluva o spolupráci s Rozvojovou agentúrou BBSK 2019
pdf Zmluva o dielo č. 2019001
pdf Dodatok k zmluve č. V 599/08
pdf Dodatok č.1 k zmluve o pskytovaní auditorskych služieb zo dňa 17.12.2018
Názov novej skupiny
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Zmluva
pdf DHZO_2018
pdf Zč.PHZ-OPK1-2018-00752-003
pdf Zmluva o výpožičke č.:KRHZ-BB-373-084/2018
pdf Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2018
2017
zmluvy
pdf Cena vody 2017
pdf TOPSET
pdf TOPSET
pdf TOPSET
pdf TOPSET
pdf TOPSET
pdf TOPSET
pdf Dotácia DHZO
pdf Zmluva_Kalmar
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva 916708
doc Zmluma o dielo č. JG-02062008-3
doc Zmluva o poskytovaní prístupu k sieti internet
doc Zmluva o vývoze triedeného odpadu + zmluva o poskytnutí služieb
doc Zmluva o prevádzkovaní vodovodu
doc Zmluva o pripojení
doc Zmluva o spravovaní pohrebiska
doc Zmluva webex media
doc Zmluva na dodávku el. energie č. 1305616 1
doc Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny
docx Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
pdf Kúpna zmluva - pozemok okolo studne
pdf Zmluva o audite
pdf Dodatok k zmluve na vývoz odpadov
docx Zmluva_proj. dok.
pdf Zmluva o dotácii DHZO
pdf Zmluva na MOS podľa § 12.
pdf Zmluva o dielo č.03/2016
pdf Zmluva ENVI PAK
pdf DCOM 1.časť
pdf DCOM 2.časť