Objednávky

Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf 2014
pdf Objednávka 201502
pdf Servisná prehliadka IVECO CAS 15