Aktuality

Zoznam kandidátov - poslanci OZ
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Kandidáti:

1. Peter Antalov, Bc., 28 r., materská dovolenka, nezávislý

Zoznam kandidátov - starosta
Kandidáti:
1. Andrea Parobková, Ing., 45 r., OR-špecialista ekonomického oddelenia, nezávislá
Kandidátka

Určenie počtu poslancov
Obec - mesto - mestská časť1) LACKOV
OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10.

Informácia o práve voliť a byť volený

Vyhlásenie volieb

Voľby 2018
Kandidátne listiny v obci Lackov preberá
Mgr. Alena Kolláriková, Lackov č. 22, telef. číslo 0910 313 307,

Nezávislý kandidát podáva

Informácie pre voliča
Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 10.

1   |   2   |   3      »