Aktuality

Zoznam kandidátov - poslanci
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:
Volebný obvod č. 5
Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
1. Oľga Búryová, Mgr., 57 r., učiteľka, Krupina, Slovenská národná strana
2. Ľubica Dutkievičová, Mgr., 58 r., riaditeľka CVČ Krupina, Krupina, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
3. Miroslav Jelcha, Bc., 34 r., majster stavebnej výroby, Sebechleby, ŠANCA
4. Jaroslav Jenčo, MUDr., 58 r., lekár, Hontianske Moravce, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
5. Róbert Lauko, RNDr., 46 r., meteorológ, Dudince, nezávislý kandidát
6. Štefan Matejkin, 64 r., dôchodca, Litava, nezávislý kandidát
7. Milan Mihalovič, 33 r., živnostník, Krupina, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
8. Peter Novák, Ing., 46 r., Lean Senior, Kráľovce - Krnišov, SME RODINA - Boris Kollár
9. Martin Schvarc, 40 r., starosta, Sebechleby, nezávislý kandidát
10. Maroš Skopal, Mgr., 38 r., riaditeľ školy, Krupina, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
11. Dušan Strieborný, PaedDr., 46 r., primátor, Dudince, SMER - sociálna demokracia
12. Radoslav Vazan, Ing., 39 r., primátor, Krupina, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
V
Banská Bystrica
Dátum:
18.9.2017
Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho
kraja
1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.

Zoznam kandidátov - predseda
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Volebná komisia Banskobystrického samosprávneho kraja zasiela1) podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:
Meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, obec trvalého pobytu, názov politickej strany3)
1. Viliam Baňák, Ing., 63 rokov, podplukovník OSSR vo výslužbe, Zvolen, Jedľová 863/25, JEDNOTA - ľavicová strana Slovenska
2. Miroslav Gálik, PaedDr., 55 rokov, pedagóg, Zvolen, Novozámocká 3209/15, Národ a Spravodlivosť – naša strana
3. Pavel Greksa, Ing., 60 rokov, starosta, Mýtna, 287, nezávislý kandidát
4. Martin Juhaniak, Mgr., 34 rokov, prednosta MsÚ Brezno, Brezno, Štúrová, nezávislý kandidát
5. Michal Kantor, Mgr., 27 rokov, environmentálny manažér, Horná Lehota, 649, Strana zelených Slovenska
6. Igor Kašper, Ing., 37 rokov, ekonóm, mestský poslanec, Banská Bystrica, Diamantová 2, nezávislý kandidát
7. Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA, 37 rokov, poslanec NR SR, pedagóg, Banská Bystrica, ul. Severná 3996/13, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana
8. Vojtech Kökény, Mgr., 61 rokov, sociálny pracovník, Rimavská Sobota, Česká 375/10, Strana rómskej koalície – SRK
9. Marian Kotleba, Ing. Mgr., 40 rokov, predseda BBSK, Banská Bystrica, Kráľovoholská 5, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
10. Ján Lunter, Ing., 66 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Na Graniari 21, nezávislý kandidát
11. Stanislav Mičev, PhDr., PhD., 59 rokov, generálny riaditeľ Múzea SNP, Banská Bystrica, Hronská 29, nezávislý kandidát
12. Zdenek Očovan, Ing., 60 rokov, vojnový veterán, Tisovec, Hlavná 250, Nezávislosť a Jednota
1) Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán a každej obci patriacej do územného obvodu samosprávneho kraja.
2) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
13. Alena Pivovarčiová, PhDr., 59 rokov, muzeologička, Tisovec, Daxnerova 1120, NOVÝ PARLAMENT
14. Ivan Saktor, Mgr., 63 rokov, podnikateľ, Banská Bystrica, Nad plážou 14554/33, nezávislý kandidát
15. Jozef Sásik, Ing., 59 rokov, znalec – lesníctvo, Banská Bystrica, Nešporová 1, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
16. Jozef Šimko, JUDr., 66 rokov, primátor, Rimavská Sobota, Kurinec 2200, nezávislý kandidát
17. Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH, 73 rokov, lekár, Banská Bystrica, Na plaváreň 7, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
V
Banskej Bystrici
Dátum:
18.9.2017
Peter Bahno, v. r.
predseda volebnej komisie samosprávneho
kraja

Voľby do orgánov samosprávnych krajov
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2017
Vyhlásené: 28. 6. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 28. 6.2017
Obsah dokumentu je právne záväzný.
166
R O

výberové konanie na obsadenie funkcie : " HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "
OBEC Lackov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :

" HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE "

v súlade s § 18a zákona č. 369/1990

Plán zasadnutí OZ 2017
Lackov č. 61 o 18,00 hod:14.2.201725.4.201720.6.201722.8.201724.10.201712.12.2017

«      1   |   2   |   3