Aktuality

Voľby 2018

Kandidátne listiny v obci Lackov preberá Mgr. Alena Kolláriková, Lackov č. 22, telef. číslo 0910 313 307, Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb (t.j. do utorka 11.9.2018). Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce Lackov je 20. Kandidátnu listinu za politickú stranu doručí politická strana v stanovenom termíne. Potrebné vzory tlačív sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?oso18_vzory1