Aktuality

Plán zasadnutí OZ 2018

Lackov č. 61 o 18.00 hod.

13.2.2018
10.4.2018
12.6.2018
4.9.2018
6.11.2018
1.12.2018 -  Prvé ustanovujúce zastupiteľstvo obce Lackov