Aktuality

Plán podujatí v obci Lackov

30.12.2017 - stolnotenisový turnaj
30.12.2017 - kartový turnaj - sedma osmová
10.2.2018 - Fašiangový sprievod, fašiangová zábava
     .3.2018 - Beh oslobodenia obce
    . 8.2018 - Hasičské súťaže
9.12.2018 - Mikuláš
9.12.2018 - Jubilanti
9.12.2018 - Uvítanie detí do života